Bu haftaki blog tasarmızda basamak baş parmağında pıtrak görülen Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, bileğerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çkızılışmaları ile inceleyeceğiz. Fut anatomisi, yüklenme mekanikleri ve emrazı ile vücudun vesair bölgelerine nazaran daha muhtelitşıktır. Kafainç ise ayak tabanığın hem yeterince devingen olan kısmıdır hem bile yere taşıma edilen kuvvetin devran devran %90’ına denli olan bölümünü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Kafaparmakta yaşanmış olan her türlü rahatsızlık, muhtıra hayat kalitesinde ağırbaşlı bozukluğa sistem hevesliabilir. Halluks Valgus; günümüzde giderek kalan bir çoğunlukla rastlanan, karışma edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini sonra derecede kısıtlayan, ayak tabanığın güzel duyusal görünümünü bozan, vecalı ve akut bir basamak başlangıçparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’bile Carl Huster tarafından tanımlanmış ve birinci parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, kelime fehvaı itibariyle basamak başlangıçparmağının dünyaa açılanması olarak nitelendirilmesine karşın kompleks bir deformitedir. Ayakta mevcut çeşitli patolojileri bile yürekermektedir. Kafaparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi stabilize fail ve motor bilek sağlayıcı bir kol intrensek kasa sahip olması nedeni ile özel bir eklemdir. Bir numara parmağın basamak mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli abra haiz örgüsıdır ve yürüme esnasında optimal desteği sağlayabilmesi birinci parmağın kinematiğine bağlıdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Fut, evrimsel değişiklikler esnasında bel kemiği fonksiyonu olan kavrama yeteneğinin çoğunu yitirmiştir. Ancak bu değişiklikler sonucunda bile adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime sahip olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın hilaf sorunlevini gören kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, çoğunlukla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki zemin nedenin ayakkabı kızılışkanlığı olduğunu destekleyen bir açıklıkştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda uygun nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda geriış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu nicelikın % 1,9 önında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin dayanıklı çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine inanılmaktadır. Ancak kalıtım bilimi geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayağın pronasyonuna ve basamak ön bölümünün abduksiyonuna niye olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri bile halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun vesair intrensek nedenleri arasında aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar gibi nörolojik emraz, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit gibi romatizmal emraz, hassaten başlangıçparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili gibi daha seyrek göru¨nen durumlar da sayılabilir. Bazı açıklıkştırmacılar halluks valgusun hanımlarda çok daha pıtrak görünmesine dikkat çekmişlerdir. Ancak bunun sebebinin kalıtım bilimi geçişten çok kadınların erkeklere nazaran daha zait sivri uçlu dar, topuklu ayakkabı giymeleri olduğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı