“Official” kelimesi İngilizce asıllı bir lafız olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “görev” yahut “iş” medlulına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na denli uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda patronaj ve hükümet aksiyonlerinde kullanılırdı.

Midi Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet yahut kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tarif etmek ciğerin kullanılmaya esaslandı. Bu görevliler, örneğin büyüklük daireleri yahut kiliselerde çeşitli aksiyonlerle mesuliyetli olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi elan geniş anlamlar kazandı ve resmi yahut yetkili bir konumda mevcut herhangi bir kişdüzgün tarif etmek ciğerin kullanılmaya esaslandı. Günümüzde, “official” kelimesi ekseriyetle hükümet, spor yahut iş dünyası kabilinden resmi bir konumda mevcut kişsonra yahut kurumları tarif etmek ciğerin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, lafız resmi yahut yetkili bir konumda mevcut herhangi bir kişdüzgün tarif etmek ciğerin kullanılmaya esaslamıştır.